Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение по Мярка 2 .1 .6 „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“

На 06.10.2020 г. в град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя обучение във връзка с предстояща процедура за прием на проекти по Мярка 2.1.6 „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“. На обучението присъстваха работодатели от територията на МИГ-Радомир-Земен.

 

 

След регистрация и представяне на дневния ред обучението беше открито в 09:30 часа и  протече в три отделни модула, съгласно предварително разработена програма. Бяха презентирани Условията за кандидатстване по мярката, като се акцентира върху основната и специфични цели, индикатори /за изпълнение и резултат/, общ размер на БФП по процедурата /минимален и максимален праг/, допустими кандидати и дейности, допустими и недопустими разходи. Участниците бяха запознати с изготвянето на проектобюджет и приложимия режим на минимални помощи.

Събитието приключи в 17:00 часа с практически модул и обобщение на разгледаните теми.

 

С подробна информация от проведеното обучение може да се запознаете тук:

Презентация Мярка 2.1.6 – част 1

Презентация Мярка 2.1.6 – част 2

Презентация Мярка 2.1.6 – част 3

Translate »