Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение за представители на нестопанския сектор за работа с ИСУН 2020.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“ проведе обучение за представители на нестопанския сектор за  работа с Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз  (ИСУН 2020). Обучението се състоя на 21.10.2020 г. в заседателната зала на МИГ-Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, град Радомир.

След регистрация на участниците и представяне на дневния ред, обучението беше открито в 09:30 часа и протече в три отделни модула. Лекторът на обучението последователно запозна присъстващите с начина на регистрация, вход и изход от ИСУН 2020; въвеждане на данни за проектно предложение; изготвяне и изпращане на отговор на писмо от Оценителната комисия.

Проведе се практическа работа в тестова среда в ИСУН 2020 включваща регистрация на профил, вход и изход от профил в ИСУН 2020, избор на отворена процедура, създаване и попълване на формуляр за кандидатстване, преглед и редакция на формуляра. Участниците бяха запознати с начина на подаване на проектно предложение, работа с КЕП-подписване на проектно предложение, изготвяне и изпращане на отговор по комуникация. На вниманието на участниците за информация бяха представени и най-често срещаните технически проблеми при работа с ИСУН 2020.

Събитието протече при засилен интерес на присъстващите, които проведоха открита дискусия помежду си и приключи в 17:00 часа с практически модул и обобщение на разгледаните теми.

 

С подробна информация от проведеното обучение може да се запознаете тук:

Презентация Работа с ИСУН 2020

Translate »