Меню Затваряне

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 2021 година

На 26.08.2020 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2021 година.

Индикативен график за 2021

Translate »