Меню Затваряне

Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2023 година

На 26.08.2022 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2023 година.

Индикативен график за 2023

Translate »