Меню Затваряне

Проучване и анализ на възможностите за създаване на организации на производителите на територията на МИГ-Радомир-Земен: настоящо състояние, добри практики от други региони и предложения за създаване на организации на производителите за общ маркетинг и къси вериги на доставка

 

Доклад от проведено проучване и анализ на възможностите за създаване на организации на производителите на територията на МИГ-Радомир-Земен: настоящо състояние, добри практики от други региони и предложения за създаване на организации на производителите за общ маркетинг и къси вериги на доставка:

Aнализ на възможностите за създаване на организации на производителите на територията на МИГ-Радомир-Земен

Translate »