Меню Затваряне

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН“ за 2018 година

Настоящият доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 г. е изгответ на основание чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ. Приет с решение на Управителния съвет на сдружението  на 16.03.2019 година.

Доклад за дейността за 2018 г.

 

Translate »